Nâng Cấp, Cải Tạo Thang Máy

Nâng Cấp, Cải Tạo Thang Máy

Nâng Cấp, Cải Tạo Thang Máy

Nâng Cấp, Cải Tạo Thang Máy

Nâng Cấp, Cải Tạo Thang Máy
Nâng Cấp, Cải Tạo Thang Máy

Dịch vụ

Nâng Cấp, Cải Tạo Thang Máy

26-10-2017 11:37:53 PM - 1745

Nâng cấp, cải tạo thang máy.

 

Nội dung cải tạo thang máy thực hiện như sau:


1. Đối với sản phẩm thang máy không phải của công ty TNHH Ngân Việt.

     - Trong quá trình sử dụng thì thang máy cần được duy trì bảo dưỡng định kỳ. nếu khác hàng lắp đặt thang của hệ thống thang máy khác thì chúng tối sẽ kiểm tra và đánh giá theo yêu cầu của khách hàng kết hợp với quy trình bảo dưỡng của Công ty TNHH Ngân Việt

     - Lập bảng báo cáo đánh giá và đề xuất kèm báo giá phương án xử lý sau quá trình kiểm tra thang.

     - Sau khi nhận được sự chấp nhận của chủ đầu tư chúng tôi sẽ tiến hành đặt hàng thiết bị chính hãng đối với thang nhập nguyên chiếc và đặt hàng thiết bị + kết hợp sản xuất tại nhà máy đối với thang liên doanh.

-    Tiến hành thi công lắp ráp thiết bị.

-     Kiểm định an toàn, bàn giao đưa vào sử dụng và chuyển sang nghĩa vụ bảo hành

 

2. Đối với sản phẩm của Công ty TNHH Ngân Việt (Nâng cấp phần mềm, hệ điều khiển và hệ thống điện):

    - Kiểm tra, đánh giá đối với những thang đã sử dụng từ 10 năm trở lên

    -  Lập bảng báo cáo đánh giá và đề xuất kèm báo giá phương án xử lý sau quá trình kiểm tra thang.

    - Sau khi nhận được sự chấp nhận của chủ đầu tư chúng tôi sẽ tiến hành đặt hàng thiết bị chính hãng đối với thang nhập nguyên chiếc và đặt hàng thiết bị + kết hợp sản xuất tại nhà máy đối với thang lien doanh. Để tiến hành nâng cấp và cải tạo thang.

    - Kiểm định an toàn, bàn giao đưa vào sử dụng và chuyển sang nghĩa vụ bảo hành

Các tin khác

PHONE
SMS
MAP