Bảo Trì- Bảo Dưỡng, Sửa Chữa Các Loại Thang Máy

Bảo Trì- Bảo Dưỡng, Sửa Chữa Các Loại Thang Máy

Bảo Trì- Bảo Dưỡng, Sửa Chữa Các Loại Thang Máy

Bảo Trì- Bảo Dưỡng, Sửa Chữa Các Loại Thang Máy

Bảo Trì- Bảo Dưỡng, Sửa Chữa Các Loại Thang Máy
Bảo Trì- Bảo Dưỡng, Sửa Chữa Các Loại Thang Máy

Dịch vụ

Bảo Trì- Bảo Dưỡng, Sửa Chữa Các Loại Thang Máy

26-10-2017 11:38:57 PM - 1681

BẢO TRÌ, sữa chữa THANG MÁY

Công ty TNHH Ngân Việt chịu trách nhiệm trực, sửa chữa, bảo trì thang máy theo quy trình đã đề ra. Trong khi bảo trì việc thay thế vật tư sẽ thực hiện phương thức sau: 
1/ Với chi phí thay thế vật tư dưới 50.000 VNĐ, bên Công ty TNHH Ngân Việt sẽ thay thế miễn phí cho khách hàng.

2/ Với chi phí thay thế dưới 300.000 VNĐ, bên Công ty TNHH Ngân Việt thông báo cho chủ đầu tư tình trạng hư hỏng của thang máy và các thiết bị cần thay thế để chủ đầu tư xác nhận và tiến hành thay vật tư. Chi phí sẽ được tính vào kỳ thanh toán kế tiếp của hợp đồng bảo trì.

3/ Với chi phí thay thế trên 300.000 VNĐ, bên Công ty làm báo giá thông báo chi tiết cho chủ đầu tư. Khi có sự đồng ý báo giá thì công ty TNHH Ngân Việt sẽ tiến hành thay thế.

4/ Ngoài những phương thức trên công ty TNHH Ngân Việt còn có chế độ bảo trì toàn diện: Công ty chịu trách nhiệm sửa chữa, bảo trì cho thang máy hoạt động liên tục, không tính tiền khi thay thế thiết bị (kể cả thiết bị có giá trị cao). Trừ trường hợp khách hàng sử dụng không đúng thao tác và thiên tai, hoả hoạn…

 


TRÁCH NHIỆM

Thời gian bảo trì thang máy: 24/7 kể cả ngày lễ và chủ nhật.

 

1/ Đảm bảo có người ở tại công trình trong thời gian sớm nhất

2/ Trong vòng 30-60 phút kể từ khi nhận thông báo sửa chữa bằng điện thoại hoặc fax đối với công trình ở nội thành

3/ Trong vòng 2h đối với công trình ở ngoại thành

4/ Trong vòng 24h - 48h đối với các khu vực chưa có văn phòng đại diện.

5/ Có đầy đủ phụ tùng thay thế để thay thế cho khách hàng.

6/ Bảo dưỡng uy tín, định kỳ kiểm tra mỗi tháng 1 lần

 

 

GÓI DỊCH VỤ

ĐẶC ĐIỂM

 

 

 

Cơ bản

- Dịch vụ gọi khẩn cấp 24/7: chúng tôi sẽ luôn có mặt khi bạn cần

- Số lần bảo trì định kỳ hệ thống thang máy: 01 lần/tháng

- Vệ sinh công nghiệp, tra dầu mỡ miễn phí.

- Thời gian đáp ứng cuộc gọi: <= 90 phút

- Hỗ trợ từ xa: không giới hạn

 

 

 

Tiêu chuẩn

- Dịch vụ gọi khẩn cấp 24/7: chúng tôi sẽ luôn có mặt khi bạn cần

- Số lần bảo trì định kỳ hệ thống thang máy: 01 lần/tháng

- Vệ sinh công nghiệp, tra dầu mỡ miễn phí.

- Thời gian đáp ứng cuộc gọi: <= 90 phút

- Hỗ trợ từ xa: không giới hạn

 

 

 

Nâng cao

- Dịch vụ gọi khẩn cấp 24/7: chúng tôi sẽ luôn có mặt khi bạn cần

- Số lần bảo trì định kỳ hệ thống thang máy: 01 lần/tháng

- Vệ sinh công nghiệp, tra dầu mỡ miễn phí.

- Thời gian đáp ứng cuộc gọi: <= 90 phút

Hỗ trợ từ xa: không giới hạn

 

 

 

Yêu cầu

- Dịch vụ gọi khẩn cấp 24/7: chúng tôi sẽ luôn có mặt khi bạn cần

- Số lần bảo trì định kỳ hệ thống thang máy: 01 lần/tháng

- Vệ sinh công nghiệp, tra dầu mỡ miễn phí.

- Thời gian đáp ứng cuộc gọi: <= 90 phút

- Hỗ trợ từ xa: không giới hạn

Các tin khác

PHONE
SMS
MAP